Мэдээ

Багахангай дүүрэгт сургалт зохион байгууллаа

 

ХХААХҮ-ийн сайд, Монголбанкны Ерөнхийлөгчийн хамтарсан тушаалаар батлагдсан “Бичил, жижиг, дунд үйлдвэрлэл үйлчилгээ эрхлэгчдийн санхүүгийн болон бизнесийн мэдлэгийг нэмэгдүүлэх чадавхжуулах хөтөлбөр”-ийн хүрээнд Хадгаламжийн даатгалын корпораци 2022 оны 10 дугаар сарын 12-ны өдөр Багахангай дүүрэгт зохион байгуулагдсан сургалтад “Эрсдэл ба даатгал, хадгаламжийн даатгалын тогтолцоо” сэдвээр бизнес эрхлэгчдэд сургалт явууллаа. Мөн тус дүүргийн Ерөнхий боловсролын сургуулийн сурагчдад “Хадгаламж ба хуримтлал” сэдвээр сургалт хийлээ.

Сургалтыг Жижиг дунд үйлдвэрийн газар, Монголбанк, Зээлийн батлан даалтын сантай хамтран зохион байгууллаа.

MN

Add Your Heading Text Here

[CP_CALCULATED_FIELDS id="6"]