Капитал банкны харилцагчдын анхааралд

Монголбанкны шийдвэрээр Капитал банкыг татан буулгаж, харилцах ба хадгаламж эзэмшигчдийн 20 хүртэлх сая төгрөгийн дүнтэй нөхөн төлбөрийг дамжуулан олгох банкаар ХААН Банкыг сонгосон билээ. Банкин дахь мөнгөн хадгаламжийн даатгалын тухай хуулийн дагуу Капитал банкны хадгаламж эзэмшигчдэд нөхөн төлбөр олгох үйл ажиллагааг эрхэлж буй Хадгаламжийн даатгалын корпорацитай бид хамтран ажиллаж байна. Одоогоор ХААН Банк ямар нэгэн […]

Монголбанкнаас мэдэгдэл гаргаж байна.

Харилцагч, хадгаламж эзэмшигчдийн эрх ашгийг хамгаалах, санхүүгийн тогтвортой байдлыг хангах үүднээс Монголбанкны Ерөнхийлөгчийн 2019 оны 4 дүгээр сарын 8-ны өдрийн А-96 дугаар тушаалаар Капитал банкийг албадан татан буулгах шийдвэр гаргаж, Банкны эрх хүлээн авагч томилсон. Банкны эрх хүлээн авагч томилогдсоноор Капитал банкны үйл ажиллагааг зогсоон, тус банкны тайлан тэнцэл, хөрөнгийг хүлээн авахаар түргэн шуурхай ажиллаж […]

Х.Бум-Эрдэнэ: Капитал дахь валютын хадгаламжийг төгрөгөөр тооцож олгоно.

Монголбанк “Капитал” банкийг албан ёсоор албадан татан буулгасан. Банкин дахь мөнгөн хадгаламжийн даатгалын тухай хуулиар тус банкны хадгаламж эзэмшигчдэд 20 хүртэлх сая төгрөгийг эргүүлэн олгох бэлтгэл ажил үргэлжилж байна. Үүнтэй холбогдуулан Хадгаламжийн даатгалын корпорацийн Гүйцэтгэх захирал Х.Бум-Эрдэнээс дараахь асуултад хариулт авлаа. -Капиталд гадаад валютын хадгаламжтай байсан иргэн нөхөн төлбөрөө хэрхэн авах вэ. Төгрөгөөр олголоо гэхэд […]

КАПИТАЛ БАНКНЫ ХАРИЛЦАГЧДЫН АНХААРАЛД

Монголбанкны шийдвэрээр Капитал банкыг татан буулгаж, харилцах ба хадгаламж эзэмшигчдийн 20 хүртэлх сая төгрөгийн дүнтэй нөхөн төлбөрийг дамжуулан олгох банкаар ХААН Банкыг сонгосон билээ. Банкин дахь мөнгөн хадгаламжийн даатгалын тухай хуулийн дагуу Капитал банкны хадгаламж эзэмшигчдэд нөхөн төлбөр олгох үйл ажиллагааг эрхэлж буй Хадгаламжийн даатгалын корпорацитай бид хамтран ажиллаж байна. Одоогоор ХААН Банк ямар нэгэн […]

MN

Add Your Heading Text Here

[CP_CALCULATED_FIELDS id="6"]