Мэдээ

Хэнтий аймгийн ХААН Банк, Төрийн банк, Хас банкны ажилтнууд болон аймгийн бизнес эрхлэгч иргэдэд цахим сургалт зохион байгууллаа. 

Хадгаламжийн даатгалын корпорацийн Гадаад харилцаа, хамтын ажиллагааны хэлтэс Хэнтий аймаг дахь Монголбанкны салбартай хамтран ХААН Банк, Төрийн банк, Хас банкны салбаруудын эрхлэгч, эдийн засагч, харилцааны менежер нар болон аймгийн бизнес эрхлэгч иргэдэд 2024 оны 4-р сарын 23-ны өдөр “Хадгаламжийн даатгалын тогтолцоо” сэдвээр цахим сургалт зохион байгууллаа. 

 Сургалтаар “Банкин дахь мөнгөн хадгаламжийн даатгалын тухай” хууль, даатгагдсан хадгаламж, даатгалын тохиолдол, даатгалын нөхөн төлбөр болон холбогдох бусад мэдээллийг хүргэлээ.

MN

Add Your Heading Text Here

[CP_CALCULATED_FIELDS id="6"]