Мэдээ

“Дэлхийн мөнгөний долоо хоног” аян Дундговь аймагт амжилттай зохион байгуулагдлаа

Хадгаламжийн даатгалын корпораци Монголбанк, Зээлийн батлан даалтын сан, Жижиг, дунд үйлдвэрийн газар, Монголын банкны холбоо, Монголын үндэсний худалдаа аж үйлдвэрийн танхимтай хамтран дараах сургалтуудыг зохион байгууллаа. Үүнд:

  1. Дундговь аймгийн арилжааны банкнуудын ажилтнуудад эдийн засгийн өнөөгийн байдал, арилжааны банканд тулгамдаж буй асуудал, шийдэл, хадгаламжийн даатгалын тогтолцоо, зээлийн батлан даалтын тухай сургалт;
  2. Аймгийн бичил, жижиг, дунд үйлдвэрлэл, үйлчилгээ эрхлэгчдийн санхүүгийн болон бизнесийн мэдлэгийг нэмэгдүүлэх, чадавхжуулах сургалт;
  3. Дэлгэрцогт сумын ЕБСургуулийн сурагчдад хуримтлуулахын ач холбогдлын талаар мэдлэг олгох сургалт.                                                                 
                                                         
MN

Add Your Heading Text Here

[CP_CALCULATED_FIELDS id="6"]