Цар тахлын эсрэг хуулийн үйлчлэх хугацааг сунгав

“Коронавируст халдвар /КОВИД-19/-ын цар тахлаас урьдчилан сэргийлэх, тэмцэх, нийгэм, эдийн засагт үзүүлэх сөрөг нөлөөллийг бууруулах тухай хууль”-ийг  Монгол Улсын Их Хурлаас 2020 оны 4 дүгээр сарын 29-ний өдөр баталсан. Энэ хуулийн үйлчлэх хугацаанд гадаад валютын хадгаламжийн гэрээг байгуулсан хугацаанаас үл хамааран банкны нийт гадаад валютын хадгаламжийг “Банкин дахь мөнгөн хадгаламжийн даатгалын тухай хууль”-д заасан албан […]

Авлигын хэлбэрүүд

Авлига нь хээль хахууль, шан харамж, хандив, бэлэг гэсэн хэлбэрээр байдаг.

Ажлын байран дахь хээл хахууль, авлигын шинж тэмдгийг хэрхэн таних вэ?

Шаардлагагүй эсхүл тохиромжгүй бараа, үйлчилгээ худалдан авах Эргэлзээтэй нэхэмжлэл Чанар муутай бараа, үйлчилгээг хүлээн авсаар байх Ашиг сонирхлын зөрчил Шаардлага хангаагүй гуравдагч этгээд Бүрэн бус томилолт ба зардал

MN

Add Your Heading Text Here

[CP_CALCULATED_FIELDS id="6"]