Мэдээ

Хүүхэд, залуучуудын санхүүгийн боловсролыг нэмэгдүүлэх зорилгоор сургалтууд зохион байгууллаа

Хадгаламжийн даатгалын корпорациас хүүхэд, залуучуудын санхүүгийн боловсролыг нэмэгдүүлэх зорилгоор МУИС-ийн Бизнесийн сургуулийн Менежментийн тэнхим болон  Шинжлэх ухааны сургуулийн Монгол хэл, хэл шинжлэлийн тэнхимийн оюутнууд, Нийслэлийн ерөнхий боловсролын 92-р дунд сургуулийн 10-р ангийн сурагчдад  “Хадгаламжийн даатгал” сэдвээр санхүүгийн боловсрол олгох сургалт зохион байгууллаа.

Оюутан, сурагчид хадгаламжийн даатгалын нөхөн төлбөрийн хэмжээ, хамрах хүрээ, сангийн хөрөнгийн зарцуулалт болон даатгалын тохиолдол үүсэхэд сангийн хөрөнгийн хүрэлцээний талаар олон сонирхолтой асуултууд тавьж хариултуудаа авлаа. 

                   

MN

Add Your Heading Text Here

[CP_CALCULATED_FIELDS id="6"]