Даатгагдсан хадгаламж эзэмшигч

Даатгагдсан хадгаламж эзэмшигч

  • Иргэн болон хуулийн этгээд;
  • Насанд хүрээгүй хадгаламж эзэмшигч;
  • Монгол Улсад оршин суугаа гадаадын иргэн;
  • Монгол Улсад үйл ажиллагаа эрхэлж буй гадаадын хуулийн этгээд.
MN

Add Your Heading Text Here

[CP_CALCULATED_FIELDS id="6"]