Мэдээ

Сэтгүүлчдэд зориулж сургалт зохион байгууллаа

“Олон нийтийн санхүүгийн суурь мэдлэгийг дээшлүүлэх хөтөлбөр”-ийн хүрээнд хэвлэл, мэдээллийн ажилтнуудад зориулж Монголбанкнаас зохион байгуулдаг ээлжит сургалтыг Хадгаламжийн даатгалын корпораци 2015 оны 11 сарын 13-ны өдөр хариуцан “Хадгаламжийн даатгалын тогтолцоо” сэдвээр зохион явууллаа.

ХДК-ийн Гүйцэтгэх захирал Б.Лхагвасүрэн сэтгүүлчдэд зориулж:

1.      Дэлхийн санхүүгийн хямрал, түүний нөлөө

2.      Хадгаламжийн даатгалын тогтолцооны тухай

3.      Хадгаламжийн даатгалын тогтолцоо – Монголд

4.      Системийн ач холбогдол, бодит үр дүн

5.      Иргэдийн санхүүгийн боловсролд чиглэсэн Хадгаламжийн даатгалын үйл ажиллагаа гэсэн сэдвүүдийн хүрээнд сонирхолтой мэдээлэл өгч, танилцуулга хийлээ.

MN

Add Your Heading Text Here

[CP_CALCULATED_FIELDS id="6"]