Мэдээ

Капитал банкны нөхөн төлбөр олгох үйл ажиллагаа дуусгавар боллоо

Монголбанкны Ерөнхийлөгчийн 2019 оны 4 дүгээр сарын 08-ний өдрийн А-96 дугаар тушаалаар Капитал банкийг албадан татан буулгах шийдвэр гарсан. Тус шийдвэртэй холбогдуулан Хадгаламжийн даатгалын корпорациас Капитал банкны харилцах, хадгаламжийн данс эзэмшигчдэд ХААН Банкны салбар, тооцооны төвүүдээр дамжуулан даатгалын нөхөн төлбөр олгосон.

“Банкин дахь мөнгөн хадгаламжийн даатгалын тухай” хуулийн 17 дугаар зүйлийн 17.4 дэх хэсэгт заасны дагуу даатгалын нөхөн төлбөр олгох ажиллагаа 3 жил үргэлжилж 2022 оны 4 дүгээр сарын 08-ний өдрөөр дуусгавар болсныг мэдэгдье.

 

Лавлах утас: 11-370000, 70128448 (ажлын цагаар)

Хадгаламжийн даатгалын корпораци

MN

Add Your Heading Text Here

[CP_CALCULATED_FIELDS id="6"]