Мэдээ

Банкнуудын төгрөгийн энгийн хугацаатай хадгаламжийн жилийн хүү

      Банкнуудын төгрөгийн энгийн хугацаатай хадгаламжийн жилийн хүүг 2021 оны 11-р сарын 30-ний өдрөөр хүргэж байна. 

[visualizer id=”6893″ lazy=”no” class=””]

“Коронавируст халдвар /КОВИД-19/-ын цар тахлаас урьдчилан сэргийлэх, тэмцэх, нийгэм, эдийн засагт үзүүлэх сөрөг нөлөөллийг бууруулах тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай хууль”-ийн 10 дугаар зүйлийн 10.4 дэх хэсэгт “Цар тахлын үед банкны харилцах данс болон хугацаагүй хадгаламжид хүү тооцохгүй байхаар зохицуулсантай холбоотойгоор:

  1. 2020.04.29-2021.12.31 өдрийг дуустал харилцах дансанд;
  2. 2021.01.29-12.31 өдрийг дуустал бүх төрлийн хугацаагүй хадгаламжид тус тус хүү тооцогдохгүй.                                                                                                                                                                               

Эх сурвалж: банкнуудын цахим хуудас                                             

MN

Add Your Heading Text Here

[CP_CALCULATED_FIELDS id="6"]