АЖИЛТАН СОНГОН ШАЛГАРУУЛЖ АВНА Хадгаламжийн даатгалын корпораци Авлага, гомдол хариуцсан мэргэжилтний ажлын байранд ажилтан сонгон шалгаруулж авна.  Ажлын байр: Авлага, гомдол хариуцсан мэргэжилтэн  Ажиллах нэгж: Нөхөн төлбөр, бүтцийн өөрчлөлтийн хэлтэс …

Хадгаламжийн даатгалын корпораци Хөрөнгө оруулалт хариуцсан мэргэжилтний ажлын байранд ажилтан сонгон шалгаруулж авна. 1. Ажлын байр: Хөрөнгө оруулалт хариуцсан мэргэжилтэн 2. Ажиллах нэгж: Эрсдэлийн удирдлагын хэлтэс 3. Ажлын байрны зорилго/үүрэг: …

MN

Add Your Heading Text Here

[CP_CALCULATED_FIELDS id="6"]