Мэдээ

Нийслэлийн Сонгино хайрхан дүүргийн засаг даргын тамгын газрын харьяа нэгжүүдийн ажилтан, албан хаагч нарт сургалт зохион байгууллаа.

Хадгаламжийн даатгалын корпорациас Нийслэлийн Сонгино хайрхан дүүргийн засаг даргын тамгын газрын харьяа нэгжүүдийн ажилтан, албан хаагч нарт хадгаламжийн даатгалын талаар мэдээлэл хүргэх сургалтыг 2023 оны 3-р сарын 3-ны өдөр зохион байгууллаа. Сургалтаар эрсдэл ба даатгал, хадгаламжийн даатгалын ач холбогдол, даатгагдсан хадгаламжийн дээд хэмжээ, даатгалд хамрагдсан арилжааны банкнуудын тухай мэдээллүүд хүргэв. Уг сургалтыг зохион байгуулахад дэмжиж ажилласан, СХДЗДТГ-ын удирдлагуудад талархал илэрхийлье.

MN

Add Your Heading Text Here

[CP_CALCULATED_FIELDS id="6"]