Мэдээ

Нийслэлийн жижиг, дунд үйлдвэр, үйлчилгээ эрхлэгчдэд хадгаламжийн даатгалын талаар мэдээлэл хүргэлээ

Нийслэлийн жижиг, дунд үйлдвэр, үйлчилгээг дэмжих төвөөс “Амар байна уу 2023” үндэсний бүтээгдэхүүний үзэсгэлэн худалдаа зохион байгуулж байна. Хадгаламжийн даатгалын корпорациас тус үзэсгэлэнд оролцож байгаа 21 аймаг, нийслэлийн 9 дүүргийн жижиг, дунд үйлдвэрлэл эрхлэгчид болон үзэсгэлэн худалдааг сонирхон ирсэн худалдан авагч иргэдэд хадгаламжийн даатгалын талаар мэдээлэл хүргэж ажиллаа.

MN

Add Your Heading Text Here