Мэдээ

М Банкны ажилтнуудад хадгаламжийн даатгалын тогтолцооны талаар мэдээлэл хүргэлээ

Хадгаламжийн даатгалын корпорациас банкны ажилтнуудад зориулсан ээлжит сургалтыг 2023 оны 3 сарын 2, 17-ны өдрүүдэд арилжааны отгон банк болох М Банканд зохион байгууллаа. Сургалтаар М Банкны харилцааны менежер, теллер нарт хадгаламжийн даатгалын тогтолцоо, Банкин дахь мөнгөн хадгаламжийн даатгалын тухай хууль, даатгалын тохиолдлын талаар мэдээлэл хүргэлээ. 

MN

Add Your Heading Text Here

[CP_CALCULATED_FIELDS id="6"]