Мэдээ

Журмын төсөлд санал авах тухай

Хадгаламжийн даатгалын Үндэсний хорооны 2019 оны 12 дугаар сарын 13-ны өдөр батлагдсан “Банкны тайлан болон мэдээ, мэдээлэл ирүүлэх журам”-д нэмэлт, өөрчлөлт оруулж байгаатай тул танилцан, холбогдох саналыг 2024 оны 07 дугаар сарын 10-ны өдрийн дотор sainzaya@dicom.mn цахим хаягаар ирүүлэхийг хүсье.

Хавсралт файл:  БАНКНЫ ТАЙЛАН БОЛОН МЭДЭЭ, МЭДЭЭЛЭЛ ИРҮҮЛЭХ ЖУРАМ

MN

Add Your Heading Text Here

[CP_CALCULATED_FIELDS id="6"]