Deposit Insurance Worldwide

Deposit Insurance Worldwide

Mongolia became the 72nd member state in 2013, hence, successfully established a deposit insurance system and closely cooperate with other member entities of the association by way of mutual information exchange and acquiring experiences and good practices of other members of the association.

Олон улсын хадгаламжийн даатгагчдын холбоо нь хадгаламжийн даатгалын тогтолцооны олон улсын стандарт тогтоогч байгууллага юм. Тус холбоо нь 2002 оны 5 дугаар сард дэлхийн санхүүгийн системийн тогтвортой байдалд хувь нэмэр оруулах, хадгаламжийн даатгагчдын болон бусад санхүүгийн тогтвортой байдлыг хангагч байгууллага хоорондын хамтын ажиллагааг дэмжих зорилгоор байгуулагдсан. Швейцарын Базель хот дахь Олон улсын төлбөр тооцооны банканд (ОУТТБ) байрлалтай ашгийн бус байгууллага бөгөөд үйл ажиллагааны цар хүрээ нь эрчимтэй өргөжиж, хадгаламжийн даатгалын тогтолцоотой холбогдолтой төрөл бүрийн судалгаа, шинжилгээг хийдэг. Мөн “Хадгаламжийн даатгалын системийн үндсэн 16 зарчим”-ыг тодорхойлон гаргасан нь Санхүүгийн Тогтвортой Байдлын Зөвлөлийн (СТБЗ) санхүүгийн тогтвортой тогтолцооны үндсэн стандартуудын нэг хэсгийг бий болгосон. Тус үндсэн зарчмыг Олон улсын валютын сан (ОУВС) болон Дэлхийн банкны Санхүүгийн салбарын үнэлэх хөтөлбөрийн нэг хэсгээр ашигладаг. ОУХДХ нь Үндсэн 16 зарчмын хүрээнд гишүүн орнуудын төвшинг үнэлэх, сайжруулах, бодлого, удирдамж, зөвлөмжүүдийг гарган ажилласнаар холбооны үүрэг, ач холбогдол, нэр хүнд нь нэмэгдсээр байна. Тус холбооны гишүүн байгууллагуудын тоо улам өргөжсөөр, эдүгээ үндсэн гишүүнээр 91 хадгаламжийн даатгагч байгууллага, 9 хамтын ажиллагаатай, 17 түнш байгууллагууд элсээд байна.

Mongolia became the 72nd member state in 2013, hence, successfully established a deposit insurance system and closely cooperate with other member entities of the association by way of mutual information exchange and acquiring experiences and good practices of other members of the association.

Regional Committees were created for Africa, Asia, the Caribbean, Eurasia, Europe, Latin America, the Middle East and North Africa and the North America to reflect regional interests and common issues through the sharing and exchange of information and ideas. The Regional Committees perform such functions in a manner to further the Objects, and act in the best interests, of the Association. The Chairpersons of the Regional Committees are responsible for recommending or proposing action to the Executive Council and communicating plans and activities, and reporting on their activities at each meeting of the Executive Council, in order to ensure focus and transparency. Mongolia has been a member of the APRC since 2013, and a member of the EARC since 2016. 

In addition, the following council committees work to research and discuss common deposit insurance issues:

  • Audit and Risk Council Committee
  • Core Principles and Research Council Committee
  • Member Relations Council Committee 
  • Financial Technology Technical Committee
  • Islamic Deposit Insurance Technical Committee
  • Resolution Issues for Financial Cooperative Technical Committee
  • Risk Management and Deposit Insurance System Internal Audit Technical Committee
  • Training and Technical Assistance Council Committee
  • Capacity Building Technical Committee
EN

Add Your Heading Text Here

[CP_CALCULATED_FIELDS id="6"]