Frequently Asked Questions

1. THE MOST FREQUENTLY ASKED QUESTIONS AND ANSWERS RELATED TO THE REIMBURSEMENT PROCESS AT CAPITAL BANK

Хадгаламжийн даатгалын корпорациас Капитал банканд харилцах, хадгаламж эзэмшигч иргэд болон хуулийн этгээдийн нэр, нөхөн төлбөрийн мөнгөн дүн бүхий баталгаажсан жагсаалтыг санхүүжилтийн хамт ХААН Банканд шилжүүлж 2019 оны 4-р сарын 19-ний Баасан гарагийн 09:00 цагаас эхлэн нөхөн төлбөрийг ХААН Банкнаас заасан салбар тооцооны төвүүдээр олгож эхэлсэн.


The customer may bring the specified documents to a KHAAN Bank branch and file a complaint in person. The complaint form can be obtained at the KHAAN Bank branch. Besides clearly documenting the compensation-related issue, the customer must provide the document of proof.

ХААН Банкнаас заасан Улаанбаатар хотод 19 салбар тооцооны төв,Орон нутагт 16 аймгийн 32 тооцооны төвүүдээр олгож эхэлсэн. Тиймээс ХААН Банкны бүх салбар тооцооны төвөөр олгохгүйг анхаарна уу. Нөхөн төлбөр олгож байгаа тооцооны төвүүдийн ажиллах цагийн хуваарь, байршлыг Лавлах утасны 11-370-000 дугаараас асууна уу. Дэлгэрэнгүй мэдээлэл авах бол ХААН Банкны цахим хуудасны “мэдээлэл” гэсэн хэсэгт нөхөн төлбөр олгох салбар тооцооны төвүүдийн хаяг, цагийн хуваарийг байршуулсан байгаа.

 

The following documents are required at bank branches providing reimbursement to depositors.

If the customer is a depositor:

 • National identification card/for citizens who have lost their identification card and a reference card stamped by the state registration office;
 • For foreign citizens, a foreign passport or license to reside in Mongolia;
 • For depositors and account holders who are in a foreign jurisdiction, or not able to come in person, reimbursement may be provided with the presentation of an official document proving they are the representative of the depositor.

If LLC and LC:

 • Copy of state registration certificate, identification card to represent a legal entity, and if a foreigner, a foreign passport or a license to reside in Mongolia;
 • If rights were granted to an official to be in charge of the managing and spending of money in a deposit; accreditation, official order, or decision.

Хадгаламж эзэмшигч өв залгамжлагч бол:

 • Өв залгамжлагч нь өөрийгөө хууль ёсны өв залгамжлагч мөн болохыг нотлох бичиг баримт,
 • Гэрээслэлээр өвлөх эрхийн гэрчилгээ,
 • Өв залгамжлагч өргөдөл гаргана,

/өргөдлийн маягтыг зааврын дагуу бөглөх/

Хадгаламж эзэмшигч насанд хүрээгүй бол:

 • Хүүхдийн төрсний гэрчилгээ
 • Насанд хүрсэн хамтран эзэмшигчийн иргэний үнэмлэх,
 • Хууль ёсны асран хамгаалагч (нэг нь ирж болно),
 • Хадгаламжийн дэвтэр, эсхүл хадгаламжийн гэрээ,
 • Хамтран эзэмшигч өргөдөл гаргана
 • /өргөдлийн маягтыг зааврын дагуу бөглөх/,

Хадгаламж эзэмшигч нас барсан бол:

 • Нас барсны гэрчилгээ,
 • Нас барсан этгээдийн хууль ёсны өв залгамжлагч мөн болохоо нотлох баримт бичиг,
 • Өвлөх эрхийн гэрчилгээ,
 • Өв залгамжлагчийн өргөдөл,

/өргөдлийн маягтыг зааврын дагуу бөглөх/

Хамтарсан данс эзэмшигчтэй бол:

 • Иргэн бол талуудын иргэний үнэмлэх, хуулийн этгээд бол улсын бүртгэлийн гэрчилгээ,
 • Хамтарсан дансан дахь эзэмшлийн хувь нь тэнцүү биш тохиолдолд эзэмшлийн хувь өөр өөр болохыг нотлох баримт бичиг,
 • Хамтран эзэмшигчид заавал хамт ирж нөхөн төлбөр авна,
 • Хэрэв хамтран эзэмшигч өөрийн биеэр ирэх боломжгүй бол хууль ёсны итгэмжлэл авч ирэх (гадаадад оршин суудаг бол элчин сайдын яамнаас итгэмжлэл ирүүлэх)
 • Талуудын өргөдөл

/өргөдлийн маягтыг зааврын дагуу бөглөх/

 


Хамтарсан данс эзэмшигчдэд төлөх нийт даатгалын нөхөн төлбөрийн хэмжээ 20 сая хүртэлх төгрөг байна. Хамтарсан данс эзэшигчдийн хувьд эзэмшлийн хувь нь тэнцүү биш гэдгийг нотолсон баримт гаргаснаас бусад тохиолдолд хамтарсан данс эзэмшигчдэд нөхөн төлбөрийг тэнцүү хуваан тооцож олгоно гэж заасан байдаг. Тиймээс энэ тохиолдолд заавал хамт ирж, өргөдөл бөглөн нөхөн төлбөрөө авах шаардлагатай. Хэрвээ хамт ирэх боломжгүй бол нотариатийн газар хандаж итгэмжлэлээ батлуулан итгэмжлэгдсэн төлөөлөгчөөрөө дамжуулан нөхөн төлбөрөө авна. Хуульд заасны дагуу хадгаламж эзэмшигчийн дангаараа болон хамтарсан дансны эзэмшдэг даатгагдсан хадгаламжийн нийт дүн мөн 20 сая төгрөгөөс илүүгүй байна.

Зарим харилцагчийн мэдээлэл зөрсөн эсхүл гадаадын иргэн бол данс нээгдээгүй байгаа тул ийм тохиолдолд тус харилцагч бичиг баримттайгаа очиж ХААН Банканд шинээр данс нээлгэж болно.

Хэрэв нэр болон данс байхгүй тохиолдолд ХААН Банкны теллерийг жагсаалтын бүх данснаасаа дахин шүүж шалгаж өгөхийг асуугаарай. Мөн түдгэлзсэн, татан буугдсан банкны холбогдох этгээд, эсхүл даатгалд хамаарахгүй хадгаламж эзэмшигч гэсэн бол ХААН Банканд гомдол гарган шалгуулж болно.


Насанд хүрээгүй хүүхэдтэй түүний хууль ёсны асран хамгаалагч биш этгээд харилцах хадгаламжийн данс хамтран эзэмшдэг бол даатгагдсан хадгаламжийн нөхөн олговрыг ологохдоо хамтарсан дансны Өргөдлийн маягт /насанд хүрээгүй иргэн/-д хүүхдийг төлөөлөн түүний хууль ёсны асран хамгаалагчаар гарын үсэг зуруулсан байна. Хууль ёсны асран хамгаалагчид хүүхдийн аав, ээж /аль нэг нь байж болно/ мөн эрх бүхий байгууллагаас асран хамгаалагч, харгалзан дэмжигчээр тогтоосон баримтад дурьдагдсан этгээдийг хамруулан ойлгоно.


Харилцах болон хадгаламжын дансыг хоёр буюу түүнээс олон этгээд дундаа хамтран өмчилдөг бөгөөд хамтран өмчлөгч нарын аль нэг нас барсан байх тохиолдолд Нотариатын өвийн гэрчилгээ гаргуулсан байхыг шаардан өвийн гэрчилгээнд заасан өвчлөгчид нөхөн төлбөрийг олгоно.

Банкны эрх хүлээн авагч нь 2019 оны 04-р сарын 22-ноос 2019 оны 06 дугаар сарын 20-ны өдөр хүртэл 60 хоногийн хугацаанд нэхэмжлэлийг хүлээн авна.

Нэхэмжлэл хүлээн авах хаяг: Монгол улс, Улаанбаатар хот, Чингэлтэй дүүрэг, Самбуугийн гудамж43, Капитал банкны байранд өөрийн биеэр ирж нэхэмжлэлээ гаргана.

Хөдөө орон нутгаас нэхэмжлэл гаргах иргэд өөрийн биеэр, шуудангаар, тухайн орон нутагт ажиллаж байгаа Монголбанкны салбар нэгжээр дамжуулан нэхэмжлэлээ гаргана. Холбоо барих утас : 1800-1912, 7000-1912

Капитал банкны Зээлдэгчидтэй хийсэн гэрээ хүчин төгөлдөр үргэлжлэх тул бөгөөд Та зээлийн төлбөрөө бусад арилжааны банкнуудаар дамжуулан зээлийн гэрээнд заасан төлбөрийн хуваарийн дагуу Капитал банкны өмнө нь төлдөг байсан дансандаа төлнө үү.


Банкны эрх хүлээн авагчийн хаяг: Монгол улс, Улаанбаатар хот, Чингэлтэй дүүрэг, Самбуугийн гудамж43, Капитал банкны Төв байр

Холбоо барих утас: 1800-1912, 7000-1912


2019 оны 4-р сарын 19-ний өдрөөс эхлэн ХААН Банкнаас заасан салбар нэгжүүдэд хандан нөхөн төлбөр хэлбэрээр авна. Капитал банкаар дамжуулан тэтгэвэр авч байсан иргэдэд 5-р сарын тэтгэврийн мөнгийг ХААН Банкнаас хугацаанд нь хэвийн олгохоор холбогдох газруудтай хамтран ажиллаж байна. Банкнаас нэгдсэн журмаар тэтгэврийн данс нээн санхүүжилтийг авахаар ажиллаж байгаа тул тэтгэвэр авагчид ХААН Банкны тооцооны төвүүдэд урьдчилан хандах шаардлагагүй. Тэтгэвэр олгох ХААН Банкны салбар нэгжүүдийг 5-р сарын 1-ний өдрөөс өмнө олон нийтэд зарлах болно.

Капитал банканд хүүхдийн мөнгөний үлдэгдэлтэй иргэд маргааш буюу 2019 оны 4-р сарын 19-ний өдрөөс эхлэн нэр заасан ХААН Банкны нэгжүүдэд хандан нөхөн төлбөр хэлбэрээр авна. Капитал банкаар олгож байсан хүүхдийн мөнгийг ХААН Банкнаас хугацаанд нь хэвийн олгохоор ажиллаж байна. 4-р сарын хүүхдийн мөнгөний санхүүжилт орж ирсэн даруйд бид мэдээллэх болно. Санхүүжилт орж ирэхээс өмнө хүүхдийнхээ нэр дээрх данстай холболт хийхийг хүсвэл хүүхдийн төрсний гэрчилгээ, иргэний үнэмлэхтэйгээ ХААН Банкны өөрт ойр тооцооны төвд хандана уу.

Капитал банкаар 2019 оны 2 дугаар сараас эхлээд цалинтай ээж хөтөлбөрийн мөнгийг олгоогүй тул таны данс Төрийн банк руу шилжсэн байх магадлалтай. Та эхлээд Төрийн банкнаас лавлаж асуугаарай. Хэрэв Төрийн банканд шилжээгүй бол та өргөдөл, гомдолоо ХААН Банканд гаргах боломжтой.


Хэрэв та гадаад улсад оршин суугаа бол Монгол улсад оршин сууж байгаа итгэмжлэгдсэн төлөөлөгчөөр дамжуулан нөхөн төлбөрийг хүлээн авах боломжтой бөгөөд даатгалын нөхөн төлбөр авах итгэмжлэлийг холбогдох Монгол Улсын элчин сайдын яам болон Консулын төлөөлөгчийн газарт хандаж хийлгэнэ үү.

Итгэмжлэлийг эх хувиар хүлээн авч хэрэглэх журамтай.

Цаг хугацааны боломжгүй онцгой нөхцөлд иргэдийн хүсэлтээр тухайн элчин сайдын яам, Консулын төлөөлөгчийн газраас итгэмжлэлийг Гадаад харилцааны яамны Консулын газарт баталгаажсан факсаар ирүүлдэг. Энэ тохиолдолд та итгэмжлэлийн хуулбарыг Консулын газар баталгаажуулан өгдөг.

Итгэмжлэлд төлөөлүүлэгчээс олгосон бүрэн эрх нь тодорхой, ойлгомжтой байхаас гадна итгэмжлэлийн хугацаа мөн тодорхой байх шаардлагатай.

Хэрэв та итгэмжлэгдсэн төлөөлөгчөөр дамжуулан Хаан банкнаас нөхөн төлбөрөө хүлээн авах гэж байгаа бол өөрийн байгаа аймаг, сумынхаа Нотариатийн газар хандаж итгэмжлэл гаргуулна.

Итгэмжлэлд төлөөлүүлэгчээс олгосон бүрэн эрх нь тодорхой, ойлгомжтой байхаас гадна итгэмжлэлийн хугацаа мөн тодорхой байх шаардлагатай.

Та ХААН Банкны заасан салбарт өөрийн биеэр өргөдөл, гомдолоо гаргах боломжтой. Гомдлын маягтыг ХААН Банкнаас авч бичнэ. Гомдлын маягт дээрээ тооцоололтой холбоотой асуудлыг тодорхой бичихээс гадна нотлох баримтыг заавал хавсаргах хэрэгтэй.

Бид таны гомдлыг хүлээн авч шийдвэрлээд шийдвэрийн дагуу хариу мэдэгдэх болно.

Таны гаргасан өргөдөл дээр бичигдсэн холбоо барих хэрэгслээр холбоо барьж мэдэгдэх болно.


Нөхөн төлбөрийн хэмжээтэй холбоотой гомдлыг Корпораци бие даан шийдвэрлэх бөгөөд зарим гомдлыг шаардлагатай тохиолдолд Эрх хүлээн авагчид шилжүүлж шийдвэрлүүлнэ.

Корпораци баталгаажсан гомдлыг бие даан ажлын 15 өдөрт багтаан шийдвэрлэнэ. Мөн Корпораци нь гомдлыг эрх хүлээн авагч руу шилжүүлсэн тохиолдолд эрх хүлээн авагч ажлын 5 өдөрт шийдвэрлэж, шийдвэрийг Корпорацид хүргүүлнэ.


Тийм. Иргэн болон хуулийн этгээдийн 20 сая хүртэлх төгрөг даатгагдсан байгаа. Хуулийн этгээд болох компаниудын харилцах, хадгаламж гэсэн үг. Хуулийн этгээд нөхөн төлбөрөө нэхэмжлэхдээ улсын бүртгэлийн гэрчилгээний эх хувьтайгаа ирэх шаардлагатай.

Банкин дахь мөнгөн хадгаламжийн даатгалын тухай хуулийн дагуу зарим төрлийн хадгаламж эзэмшигчийг даатгалд хамруулдаггүй. Тухайлбал банк, түүний холбогдох этгээд, сүүлийн 3 жилийн хугацаанд тус банкны санхүүгийн тайланд аудит хийсэн компани гэх зэрэг заалтууд бий. Энэ дашрамд хэлэхэд банкин дээр очиход даатгалд хамаарахгүй эсхүл түдгэлзсэн гэх зэрэг мэдээлэл өгч байгаа тохиолдолд Хаан банканд гомдол гаргаад, шалгуулах боломжтой.


Хуулийн дагуу татан буугдсан банкны даатгагдсан хадгаламж эзэмшигч нь нөхөн төлбөрийг гурван жил хүртэлх хугацаанд нэхэмжлэх эрхтэй. Тиймээс гадаадад байгаа болон ойрын хугацаанд нөхөн төлбөрөө авах боломжгүй байгаа хүмүүс сандрах зүйл байхгүй.


Насанд хүрээгүй хадгаламж эзэмшигчийн даатгалын нөхөн төлбөр авах эрх тухайн хадгаламжийг бусад этгээдтэй хамтран эзэмшиж байгаагаар хязгаарлагдахгүй гэж хуулинд заасан байгаа. Учир нь хүүхдийн нэр дээр шууд данс нээх боломжгүй заавал хууль ёсны асран хамгаалагчтайгаа хамтран данс нээлгэдэг учраас насанд хүрээгүй хүүхэдтэй хамтран эзэмшиж буй дансны хувь хүүхдэд 20 сая хүртэлх болон хамтран эзэмшигчид нь 20 сая хүртэлх төгрөгийн нөхөн төлбөр олгож байгаагаар бусад хамтран эзэмшигчийн данснаас ялгаатай юм. Ингэхдээ мэдээж хамтран эзэмшигчийн бүх дансууд нийлээд 20 сая төгрөгөөс хэтрэхгүй гэдэг зарчим хэвээрээ үйлчилнэ.

2. WHAT IS DEPOSIT INSURANCE?

It is when, in a case of liquidation, an amount of up to 20 million tugriks is reimbursed from the Deposit insurance fund to the deposit and savings account at the bank in question. The bank will pay a premium to the deposit insurance corporation on the customer’s behalf and accumulate a fund and in the case of liquidation, pay reimbursement to you from the fund.

Citizens with a deposit or savings account at a bank, citizens who are depositors, foreign citizens residing in Mongolia, and legal entities conducting operations are eligible for insurance.

The Deposit Insurance Corporation of Mongolia will insure an amount of up to 20 million tugriks of depositors and savings account holders.

The Deposit Insurance Corporation of Mongolia is a legal entity that conducts deposit insurance operations under The Bank Deposit Insurance Law. The Deposit Insurance Corporation of Mongolia is an establishment that collects premiums from banks, accumulates and manages funds, and in the case of liquidation, provides reimbursement to depositors.

3. WHAT DO I DO IF MY BANK GETS LIQUIDATED?

In the case of a bank becoming liquidated and a case of insurance arising, The Deposit Insurance Corporation of Mongolia will choose a bank to pay reimbursement. The savings and deposit account holders of the liquidated bank will be paid reimbursement through the bank that was chosen. The duration of the reimbursement process is 3 years.

A case of insurance will happen in the instance of a bank liquidation. Once a case of insurance happens, The Deposit Insurance Corporation of Mongolia will take on the duty of reimbursing the account holders of the liquidated bank.

4. HOW DO I KNOW IF THE SAVINGS ACCOUNT AT MY BANK IS INSURED?

Монгол улсад үйл ажиллагаа явуулж буй 12 арилжааны банк бүгд хадгаламжийн даатгалд хамрагдсан байдаг. Өөрөөр хэлбэл, аль ч банкинд байгаа Таны эзэмшдэг харилцах, хадгаламжийн данснууд хадгаламжийн даатгалаар хамгаалагдсан гэсэн үг юм. Хадгаламжийн даатгалын корпорацийн гишүүн банкнууд буюу даатгалд хамрагдсан банкнууд

1. Arig Bank
2. Bogd Bank
3. Golomt Bank
4.Капитрон банк
5.М банк
6.Төрийн банк
7.Тээвэр хөгжлийн банк
8. Үндэсний хөрөнгө оруулалтын банк
9.Хаан банк
10. Хас банк
11.Худалдаа хөгжлийн банк

12.Чингис хаан банк

Хадгаламжийн даатгалд хамрагдахын тулд та ямар нэгэн төлбөр хураамж төлөх шаардлагагүй. Таны сонгосон харилцдаг банк тань хуульд заасны дагуу хадгаламжийн даатгалын хураамжийг таны өмнөөс төлдөг.

5. WILL ALL OF MY MONEY BE COVERED BY INSURANCE?

You are not required to pay any kind of fee in order to be covered by deposit insurance. The bank you have chosen pays the deposit insurance premium in accordance with the law.

6. HOW WILL MY REIMBURSEMENT BE CALCULATED?

When a bank is liquidated, The Deposit Insurance Corporation of Mongolia will reimburse an amount of up to 20 million tugriks of their account at the bank. (The Bank Deposit Insurance Law, Article 8, 8.1). (Банкин дахь мөнгөн хадгаламжийн даатгалын тухай хуулийн 8 дугаар зүйлийн 8.1).

хххх

When you are calculating the reimbursement amount, the accumulated interest will, in accordance with the law, be added to the amounts in depositors’ deposit and savings accounts, and if they have an expired loan of up to 90 days, the loan must be subtracted along with its interest rate, and up to 20 million tugriks of the remaining amount will be reimbursed.

(deposit*+interest rate) – (loan**+interest rate) ≤ 20 million tugriks
*Savings and deposit accounts
**Only loans that have been expired for more than 90 days

If your account balance has gone over 20 million tugriks, The Deposit Insurance Corporation of Mongolia will reimburse an amount up to 20 million tugriks and the amount that exceeds 20 million tugriks can be claimed from the liquidated bank’s cessionary.

The cessionary will reimburse your money according to Article 73 of The Bank Deposit Insurance Law.

If the depositor has a foreign currency account at the liquidated bank, the amount will be converted according to the currency rate at Bank of Mongolia on the day of liquidation and reimbursed. (The Bank Deposit Insurance Law, Article 15, 15.4). / Банкин дахь мөнгөн хадгаламжийн даатгалын тухай хуулийн 15 дугаар зүйлийн 15.4 /

If the depositor has multiple accounts at liquidated Bank A, all accounts will be merged into one account and the reimbursement amount will then be calculated. The reimbursement will be provided through the chosen bank.

“Коронавируст халдвар /КОВИД-19/-ын цар тахлаас урьдчилан сэргийлэх, тэмцэх, нийгэм, эдийн засагт үзүүлэх сөрөг нөлөөллийг бууруулах тухай хууль”-ийг  Монгол Улсын Их Хурлаас 2020 оны 4 дүгээр сарын 29-ний өдөр баталсан.

Энэ хуулийн үйлчлэх хугацаанд гадаад валютын хадгаламжийн гэрээг байгуулсан хугацаанаас үл хамааран банкны нийт гадаад валютын хадгаламжийг “Банкин дахь мөнгөн хадгаламжийн даатгалын тухай хууль”-д заасан албан журмын даатгалд хамруулахгүй бөгөөд мөн хуулийн 8 дугаар зүйлийн  8.1 дэх заалт, 15 дугаар зүйлийн 15.4 дэх заалтад заасан нөхөн төлбөрийг гадаад валютын хадгаламжид олгохгүй.

8.1 In the case of insurance, The Deposit Insurance Corporation of Mongolia will reimburse an amount of up to 20 million tugriks at the bank in question.

15.4 Reimbursement for foreign currency accounts will be made in tugriks and the amount will be calculated according to the currency rate at Bank of Mongolia on the date of insurance.

Amendments were made by the Mongolian National Parliament to “The law to prevent, fight and minimize the effects of the COVID-19 pandemic to society and the economy” on June 29th, 2021, and the duration of the law was extended to December 31st, 2021.

 1. 1. “The law to prevent, fight and minimize the effects of the COVID-19 pandemic to society and the economy” and the amendments made to it:
 1. The Bank Deposit Insurance Law:

The reimbursement amount to be paid to joint accounts will not exceed 20 million tugriks and in all cases excepting when a document stating that the ownership of the joint account is not equal is shown, the reimbursement amount will be split between the owners of the joint account. The joint owners of the account will have to come together to receive the reimbursement because an agreement must be paid accepting the “Joint account ownership percentage” or an official statement agreeing to the ownership percentages will have to be presented.

If the account holder has a savings, deposit or joint account for those not of legal age at Bank A where the insurance occurred, a document of proof stating that they are the owner of the juvenile account must be shown before reimbursement is paid. If the account owner has not reached legal age, the reimbursement will be calculated and paid separately.

If the depositor does not own an inheritance account at Bank A where the insurance took place, a document of proof of ownership of the account must be presented to receive reimbursement.

The amount that must be paid for the loan that has been expired for over 90 days, plus the interest, subtracted from the total amount in the depositor’s account at the bank in question, will be reimbursed through the bank chosen for reimbursement.

7. WHAT ARE ACCOUNTS THAT ARE INSURED BY THE DEPOSIT INSURANCE CORPORATION OF MONGOLIA AND ACCOUNTS THAT ARE INELIGIBLE FOR INSURANCE?

Excepting the types of accounts that are ineligible for insurance, accounts of citizens and legal entities are eligible for deposit insurance. If any of your accounts have met the criteria to be ineligible, you will not receive reimbursement.

The deposit insurance system accumulates a fund to protect small depositors with limited financial knowledge and education, and the general public. Hence, in order to spend the fund appropriately, some accounts are not eligible for insurance.

The following accounts are not eligible for insurance:
1. Under Section 4.1 of the Banking Law against money laundering and financing of terrorist activities, accounts that have no name, are serial, or were opened under a false name;

2. Nameless savings certificates and other nameless financial materials;

3. Accounts that will not be paid back in the specified amount;

The accounts of the following entities are not eligible for insurance:

4. Banks

5. Government agencies, self-governing and state-owned institutions

6. Health, retirement, and public policy funds

7. Institutions that are included in Article 3.1.2 of The Deposit Insurance Bank Law

8. Auditors and auditing companies that have conducted audits for bank financial reports within 3 years of the instance of insurance coverage

9. According to Mongol Bank’s inspection report, account holders that contributed to the decrease in financial performance of the Bank, and account holders that were given financial advantage by the Bank:

10. Upon examination of transaction types, risk levels, lender’s ability to pay, and collateral types, was found to have been given special circumstances in comparison with other account holders;

11. Received a much lower interest rate compared to other account holders;

12. In case of insurance coverage, was granted 50% more interest than the average rate as determined by Mongol Bank’s Statistics report

13. According to the “The law to prevent, fight and minimize the effects of the COVID-19 pandemic to society and the economy,” which was passed by the Mongolian National Parliament on April 29th, as written in Article 10, Section 10.4, foreign currency deposit and savings accounts will not be covered by deposit insurance.

How should financial support be shown?

• Showing financial support can be understood as making a transaction from The Deposit Insurance Corporation of Mongolia within the context of a bank resolution, to reimburse the difference between assets and liabilities to the bank that is receiving the assets and liabilities, or to transfer money from The Deposit Insurance Corporation of Mongolia for the designated bank to invest in one’s own assets. In other words, it means to transfer the deposit of the depositor who was under insurance at the liquidated bank, to another bank with normal operations, and the necessary resources will be provided by The Deposit Insurance Corporation of Mongolia. Thus the owner of the account at the liquidated bank will become the a member of another bank and will be able to continue receiving banking services in a normal manner. The transfer of the deposit will protect the insured money of the depositor and thus The Deposit Insurance Corporation of Mongolia will have paid reimbursement.

EN

Add Your Heading Text Here

[CP_CALCULATED_FIELDS id="6"]