Юанийн ханш буурлаа

БНХАУ-ын Ардын банк өчигдөр /08.11/ юанийн ханшаа буурууллаа. Ингэснээр юанийн ам.доллартай харьцах ханш нь 1.9 хувиар буураад байна. Хятадын Ардын банк сүүлийн 20 жилд юанийн ханшийг анх удаа ийнхүү бууруулж байна

Юанийн ханш буурлаа

БНХАУ-ын Ардын банк өчигдөр /08.11/ юанийн ханшаа буурууллаа. Ингэснээр юанийн ам.доллартай харьцах ханш нь 1.9 хувиар буураад байна. Хятадын Ардын банк сүүлийн 20 жилд юанийн ханшийг анх удаа ийнхүү бууруулж байна.

Юанийн ханш унасантай холбогдуулан америк долларын ханш чангарч, бусад долларууд болон рублийн ханш бас унажээ.

Ийнхүү юанийн ханшийг бууруулах болсон нь үндэсний валютаа зах зээлийн үнэлгээтэй ойр байлгах үүднээс ханшийг унагасан гэж Ардын банкны албаны хүмүүс тайлбарлаж байгаа юм.

АНУ, Европын холбоо, Япон зэрэг Бээжингийн гол түнш орнуудаас бараа бүтээгдэхүүний эрэлт буурч байгаа тул бизнес эрхлэгчдээ дэмжих үүднээс юанийг сулруулсан гэж эдийн засагчид үзэж байна.

Энэ оны хоёрдугаар улирлын Хятадын ДНБ-ий өсөлт 2009 оны эдийн засгийн хямралаас хойшхи хамгийн доод хэмжээнд хүрч 7 хувь болжээ.

Ам.доллартай харьцах юанийн ханш сулрах нь АНУ-ыг бухимдуулна. Учир нь Хятадтай хийж буй худалдаанд АНУ-ын алдагдал нэмэгдэнэ. Мөн Хятадын компаниуд Америкийн болон Европын зах зээлд давуу талтай болно. АНУ-аас хариу арга хэмжээ авах нь дамжиггүй. Тус улс эдийн засгийн төдийгүй өөр асуудлаар Хятадыг эрс шүүмжлэх нь гарцаагүй юм.

 

Асуулт хариулт

Даатгагдсан хадгаламж эзэмшигч гэж хэн бэ?
Банкинд харилцах болон мөнгөн хадгаламжийн данс эзэмшиж байгаа хувь хүн болон хуулийн этгээдийг хэлнэ.
Даатгалын нөхөн төлбөрийн хэмжээг тооцох
1.Даатгалын нөхөн төлбөрийн хэмжээг тооцохдоо хадгаламж эзэмшигч бүрийн тухайн банкинд эзэмшиж байгаа нийт хадгаламжийн дүн болон гэрээний дагуу хуримтлагдсан хүүгийн дүнг даатгалын тохиолдол бий болсон өдрийн байдлаар нэгтгэж, хадгаламж эзэмшигчээс тухайн банкинд төлбөл зохих зээл, хүүгийн хамт хасч тодорхойлно.
2. Хадгаламж эзэмшигч даатгалын тохиолдол бий болсон банкинд хэд хэдэн хадгаламжийн данстай бол түүний бүх дансыг нэг дансанд нэгтгэн даатгалын нөхөн төлбөрийг тооцно. 
3. Хамтарсан данс эзэмшигчдэд төлөх даатгалын нөхөн төлбөрийн нийт хэмжээ 20 сая төгрөгөөс илүүгүй байна.
4. Хамтарсан дансан дахь эзэмшлийн хувь нь тэнцүү биш гэдгийг нотолсон баримт гаргаснаас бусад тохиолдолд хамтарсан данс эзэмшигчдэд даатгалын нөхөн төлбөрийг тэнцүү хувааж тооцно.
Даатгалд хамаарахгүй хадгаламж
1. Мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх тухай хуулийн 6.4.1-д заасан этгээдийн нэргүй, дугаарласан, эсхүл хуурамч нэрээр нээсэн данс
2. Нэргүй хадгаламжийн сертификат болон бусад төрлийн нэргүй санхүүгийн хэрэгсэл
3. Нэрлэсэн үнээр эргэж төлөгдөхгүй хадгаламж

Холбоос