Мэдээ мэдээлэл

Олон нийтээс журмын төсөлд санал авах тухай

Олон нийтээс журмын төсөлд санал авах тухай

2018-07-02 09:30:06 Дэлгэрэнгүй

“Актив хөрөнгийн эргэн төлөлтийг сайжруулах ” олон улсын семинар

олон улсын семинар болно

2016-08-11 07:08:21 Дэлгэрэнгүй

Харилцан ойлголцлын санамж бичиг

ОХУ-ын Хадгаламжийн даатгалын агентлагтай Монголын Хадгаламжийн даатгалын корпораци Харилцан ойлголцлын санамж бичиг байгууллаа

2016-07-06 01:07:41 Дэлгэрэнгүй

ДЭЛХИЙН ХУРИМТЛАЛЫН ӨДРИЙГ ХҮҮХЭД БАГАЧУУДЫН ХАМТ ТЭМДЭГЛЭН ӨНГӨРҮҮЛЭВ

ДЭЛХИЙН ХУРИМТЛАЛЫН ӨДРИЙГ ТЭМДЭГЛЭН ӨНГӨРҮҮЛЭВ

2015-11-18 01:11:55 Дэлгэрэнгүй

Сэтгүүлчдэд зориулж сургалт зохион байгууллаа

Сургалт зохион байгууллаа

2015-11-18 01:11:00 Дэлгэрэнгүй

Жил бүрийн 10-р сарын 31 өдрийг Дэлхийн Хуримтлалын өдөр болгон олон улсад өргөнөөр тэмдэглэж ирсэн түүхтэй.

ДЭЛХИЙН ХУРИМТЛАЛЫН ӨДӨР

2015-10-30 01:10:02 Дэлгэрэнгүй

ЖИЛ БҮРИЙН 10 ДУГААР САРЫН 31-НИЙ ӨДӨР “ДЭЛХИЙН ХУРИМТЛАЛЫН ӨДӨР”

ДЭЛХИЙН ХУРИМТЛАЛЫН ӨДӨР”

2015-10-28 08:10:58 Дэлгэрэнгүй

“Төлбөрийн картын эрсдэлийн Олон улсын зөвлөгөөн-2015” амжилттай зохион байгуулагдав.

“Төлбөрийн картын эрсдэлийн Олон улсын зөвлөгөөн-2015” амжилттай зохион байгуулагдав.

2015-09-15 01:09:42 Дэлгэрэнгүй

Мэдээ мэдээлэл

Асуулт хариулт

Даатгагдсан хадгаламж эзэмшигч гэж хэн бэ?
Банкинд харилцах болон мөнгөн хадгаламжийн данс эзэмшиж байгаа хувь хүн болон хуулийн этгээдийг хэлнэ.
Даатгалын нөхөн төлбөрийн хэмжээг тооцох
1.Даатгалын нөхөн төлбөрийн хэмжээг тооцохдоо хадгаламж эзэмшигч бүрийн тухайн банкинд эзэмшиж байгаа нийт хадгаламжийн дүн болон гэрээний дагуу хуримтлагдсан хүүгийн дүнг даатгалын тохиолдол бий болсон өдрийн байдлаар нэгтгэж, хадгаламж эзэмшигчээс тухайн банкинд төлбөл зохих зээл, хүүгийн хамт хасч тодорхойлно.
2. Хадгаламж эзэмшигч даатгалын тохиолдол бий болсон банкинд хэд хэдэн хадгаламжийн данстай бол түүний бүх дансыг нэг дансанд нэгтгэн даатгалын нөхөн төлбөрийг тооцно. 
3. Хамтарсан данс эзэмшигчдэд төлөх даатгалын нөхөн төлбөрийн нийт хэмжээ 20 сая төгрөгөөс илүүгүй байна.
4. Хамтарсан дансан дахь эзэмшлийн хувь нь тэнцүү биш гэдгийг нотолсон баримт гаргаснаас бусад тохиолдолд хамтарсан данс эзэмшигчдэд даатгалын нөхөн төлбөрийг тэнцүү хувааж тооцно.
Даатгалд хамаарахгүй хадгаламж
1. Мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх тухай хуулийн 6.4.1-д заасан этгээдийн нэргүй, дугаарласан, эсхүл хуурамч нэрээр нээсэн данс
2. Нэргүй хадгаламжийн сертификат болон бусад төрлийн нэргүй санхүүгийн хэрэгсэл
3. Нэрлэсэн үнээр эргэж төлөгдөхгүй хадгаламж

Холбоос