Хүүхэд, залуучуудын санхүүгийн боловсролыг нэмэгдүүлэх зорилгоор сургалтууд зохион байгууллаа

Хадгаламжийн даатгалын корпорациас хүүхэд, залуучуудын санхүүгийн боловсролыг нэмэгдүүлэх зорилгоор МУИС-ийн Бизнесийн сургуулийн Менежментийн тэнхим болон  Шинжлэх ухааны сургуулийн Монгол хэл, хэл шинжлэлийн тэнхимийн оюутнууд, Нийслэлийн ерөнхий боловсролын 92-р дунд сургуулийн 10-р ангийн сурагчдад  “Хадгаламжийн даатгал” сэдвээр санхүүгийн боловсрол олгох сургалт зохион байгууллаа. Оюутан, сурагчид хадгаламжийн даатгалын нөхөн төлбөрийн хэмжээ, хамрах хүрээ, сангийн хөрөнгийн зарцуулалт болон […]

MN

Add Your Heading Text Here

[CP_CALCULATED_FIELDS id="6"]