“ДЭЛХИЙН МӨНГӨНИЙ ДОЛОО ХОНОГ-2022” аяныг эхлүүллээ.

Санхүүгийн боловсролын олон улсын сүлжээ (OECD/INFE)-ээс зохион байгуулдаг “Дэлхийн мөнгөний долоо хоног” аяны нээлтийн арга хэмжээг 03 дугаар сарын 14-ний өдөр зохион байгууллаа. Нээлтийн арга хэмжээнд Хадгаламжийн даатгалын корпорацийн Гүйцэтгэх захирлын үүрэг гүйцэтгэгч С.Баатарсүрэн, Гадаад харилцаа, хамтын ажиллагааны газрын захирал Д.Цогтбаатар, Олон нийт, санхүүгийн боловсролын хэлтсийн захирал А.Алтантүлхүүр нар оролцлоо. Энэ жилийн хувьд нь “Мөнгөө ухаалгаар […]