Холбоо барих

Тамгын хэлтэс

+(976) 7000 8448

Хуулийн хэлтэс

+(976) 7012 8668

Мэдээллийн технологийн хэлтэс

+(976) 7012 8338

Эрсдэлийн удирдлагын хэлтэс

+(976) 7018 8338

Нөхөн төлбөр, бүтцийн өөрчлөлтийн хэлтэс

+(976) 7018 8448

Хянан шалгалтын хэлтэс

+(976) 7011 8448

Гадаад харилцаа, хамтын ажиллагааны хэлтэс

+(976) 7012 8448

Санхүү, бүртгэлийн алба

+(976) 7010 8333

Санал хүсэлт, Өргөдөл гомдол хүлээн авах

Ажиллах цагийн хуваарь:

Ажлын өдрүүдэд 8:30 - 17:30 хооронд

ЗАХИРГАА, ЭРХ ЗҮЙН ГАЗАР

Олон нийт, санхүүгийн боловсролын хэлтэс

MN

Add Your Heading Text Here