Мэдээ

Орхон аймгийн сурагчдад цахим сургалт зохион байгуулав

      Хадгаламжийн даатгалын корпорацийн Олон нийт, санхүүгийн боловсролын хэлтсээс 2021 оны 10 дугаар сарын 22-ны өдөр “Дэлхийн хуримтлалын өдөр 2021” аяны хүрээнд Орхон аймгийн 15-р дунд сургуулийн ахлах ангийн сурагчдад “Зардал ба Хуримтлал”, “Хадгаламжийн даатгалын тогтолцоо” сэдвийн хүрээнд цахим сургалтыг зохион байгууллаа.
Сургалтаар  хуримтлалын ач холбогдол, хуримтлал бий болгоход баримтлах зарчим, хуримтлуулах арга дадлыг хэрхэн бий болгох тухай, мөн банкан дахь мөнгөн хадгаламж даатгагдаж эрсдэлээс хамгаалагдсан талаарх мэдээллүүдийг өгч, идэвхтэй оролцсон сурагчдыг 50,000 төгрөгийн хадгаламжийн эрхийн бичгээр урамшуулав.

MN

Add Your Heading Text Here

[CP_CALCULATED_FIELDS id="6"]