Мэдээ

Олон нийтээс журмын төсөлд санал авах тухай

“Захиргааны ерөнхий хуулийн 62 дугаар зүйлийн 62.1-т заасны дагуу “Хадгаламжийн даатгалын корпорацийн хяналт шалгалтын журам”-ын төслийг 30 хоногийн турш олон нийтээс санал авахаар танилцуулж байна. Журмын төсөлд ирүүлэх саналаа enkhjargal@dicom.mn мэйл хаягаар ирүүлнэ үү.”

MN

Add Your Heading Text Here

[CP_CALCULATED_FIELDS id="6"]