Мэдээ

Олон нийтийн санхүүгийн боловсролын хүртээмжийг нэмэгдүүлэх хөтөлбөрийн хүрээнд хүүхдүүдэд зөвлөгөө өгч, ярилцлага хийлээ.

Олон нийтийн санхүүгийн боловсролын хүртээмжийг нэмэгдүүлэх хөтөлбөрийн хүрээнд “Хүүхэд хөгжлийн үндэсний төв”-ийн 15-18 насны хүүхдүүдэд бие даан амьдрахад нь зайлшгүй шаардагдах санхүүгийн суурь мэдлэгийг олгоход чиглэгдсэн сургалтанд Хадгаламжийн Даатгалын Корпорацийн ахлах мэргэжилтэн Б.Амарбилэг оролцож, ирээдүйд мэргэжлээ хэрхэн зөв сонгох талаар хүүхдүүдэд зөвлөгөө өгч, ярилцлага хийлээ.

MN

Add Your Heading Text Here

[CP_CALCULATED_FIELDS id="6"]