Мэдээ

Баянхонгор аймгийн ЕБС-ийн сурагчдад цахим сургалт зохион байгууллаа.

“Дэлхийн мөнгөний долоо хоног-2022” аяны хүрээнд Хадгаламжийн даатгалын корпораци Баянхонгор аймгийн Монголбанк, Насан туршийн боловсролын төвтэй хамтран тус аймгийн 22 сумын Ерөнхий боловсролын сургуулийн 600 гаруй сурагчдад Хадгаламжийн даатгалын үйл ажиллагааны талаар цахим сургалт зохион байгууллаа. 

MN

Add Your Heading Text Here

[CP_CALCULATED_FIELDS id="6"]